Schenkingen

Onder een schenking verstaan we een bepaald soort overeenkomst. Deze overeenkomst houdt in dat de schenker zich verbindt aan een begiftigde, waaraan hij een vermogensaandeel (vaak een geldbedrag of andere goederen, zoals beursaandelen of obligaties) afstaat, zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat.

Nieuwe wetgeving omtrent schenkingen

Sinds januari 2003 gelden er nieuwe regels op het gebied van schenkingen. Er is in beginsel namelijk geen notariële akte meer nodig. Het geldbedrag kan in principe gewoon op de bankrekening van de begiftigde worden gestort. Voor effecten geldt hetzelfde; deze kunnen giraal worden overgeschreven.

Wanneer is er wel een notariële akte nodig?
• In het geval van een schenkingen van onroerende zaken of aandelen in een BV.
• In het geval van een zgn. schenking ‘ter zake des doods’; dat wil zeggen dat de begiftigde het geschonkene pas in bezit krijgt wanneer de schenker komt te overlijden.

Wel is het, om schenkingen te kunnen bewijzen, raadzaam de schenking schriftelijk vast te laten leggen door een notaris. Voor de belastingdienst is bijvoorbeeld van belang op welke datum (in welk belastingjaar dus) een schenking is gedaan. Uw notaris kan u tevens van advies dienen inzake schenkingen.

Bel ons op: 0900 6682747
(9 ct/pm)

Hulp nodig in uw Provincie?

Overal in Nederland vindt u een notariskantoor dichtbij. Klik op uw provincie of bel naar 0900 Notarissen en maak een afspraak met de notaris in uw regio.

Groningen Friesland Drenthe Noord Holland Flevoland Overijssel Gelderland Utrecht Zuid Holland Zeeland Noord Brabant Limburg

Heeft u suggesties voor deze site? Laat het ons weten.